Hack App Data

Cập nhật:

Hack App Data — đây là một ứng dụng mạnh mẽ dành cho Android, được thiết kế cho những ai muốn đào sâu hơn vào việc quản lý và điều chỉnh các ứng dụng trên thiết bị của mình. Đây là công cụ cho phép người dùng có quyền root thay đổi dữ liệu của ứng dụng, bao gồm cài đặt và thông tin trong cơ sở dữ liệu của chúng. Người dùng có thể thay đổi cả ứng dụng của người dùng và của hệ thống, tuy nhiên, cần phải thận trọng khi thực hiện thay đổi trong các ứng dụng hệ thống do tầm quan trọng của chúng đối với sự ổn định của hệ thống.

Với Hack App Data, bạn có tự do xem, chỉnh sửa và khởi chạy các tệp nội bộ của ứng dụng. Đây là công cụ lý tưởng cho những ai yêu thích thử nghiệm với trò chơi và các ứng dụng khác, thay đổi chức năng hoặc giao diện của chúng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc sử dụng ứng dụng cho các thay đổi nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các ứng dụng và thiết bị của bạn. Hack App Data chỉ được thiết kế để sử dụng với mục đích giải trí và giáo dục.

Đánh giá ứng dụng
0
pin yếu

Đánh giá của bạn ảnh hưởng đến pin!


Đánh giá và nhận xét
Yêu cầu nhập tên của bạn
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ để nhận thông tin cập nhật vận chuyển
Ứng dụng liên quan
biểu tượng TV Remote

Tools

biểu tượng Boost One

Tools

biểu tượng gov.br

Tools

biểu tượng AdGuard

Tools

biểu tượng AAAD

Tools

biểu tượng 3DMark

Tools

biểu tượng AdAway

Tools

biểu tượng 1.1.1.1

Tools